විනය කැඩූ සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් තිදෙනා ගැන විමර්ශනයට පංච පුද්ගල කමිටුවක්..

තාවකාලික ක්‍රිකට් තහනමකට ලක් කෙරුණු උප නායක කුසල් මෙන්ඩිස්, දනුෂ්ක ගුණතිලක සහ නිරෝෂන් දික්වැල්ල සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සදහා පංච පුද්ගල කමිටුවක් පත් කළ බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කරනවා.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button