විස්සයි විස්ස නායකත්වයත් කුසල් ජනිත් පෙරේරාට

වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ එක්දින නායකයා ලෙසින් කටයුතු කරනා කුසල් ජනිත් පෙරේරා විස්සයි විස්ස කණ්ඩායමේත් නායකත්වයට පත් කර තිබෙනවා.

තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ මේ බව නිවේදනය කළා.

වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා තේරීම් කමිටුව යොවුන් කණ්ඩායමක් ගොඩ නැගීම සිය ඉලක්කය කරගනිමින් කටයුතු කරන බවත් ඒ අනුව කුසල් ජනිත් පෙරේරාට එක්දින කණ්ඩායමේ නායකත්වය ලබා දෙන බවත් තේරීම් කමිටුව මින්පෙර ප්‍රකාශ කළා.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button