තේරීම් කමිටුව භානුකට මාසයක් කල් දෙයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සාමාජිකයෙකු වන රොමේෂ් කලුවිතාරන මහතා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක භානුක රාජපක්ෂ සමග සාකච්ඡාවක් සිදු කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ,භානුක රාජපක්ෂ විසින් සම්මුඛ සාකච්ඡා කිහිපයකදී සිදු කළ ප්‍රකාශ හේතුවෙන්. ඒ අනුව ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කිරීම සදහා අවශ්‍ය යෝග්‍යතා මට්ටම ළගා කර ගැනීම වෙනුවෙන් භානුකට මාසයක කාලයක් ලබාදී ඇති බවද සදහන්.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button