ලෝක කුසලානයට සුදුසුකම් ලබන්න පැපුවා නිව්ගිනියාව සමග ශ්‍රී ලංකාව ගැටෙන තරග ඕමානයේදි ?

එළඹෙන T20 ලෝක කුසලානයේ මූලික වටයේ තරග ඕමානයේ දී පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් අයි.සී.සී සහ ඉන්දීය ක්‍රිකට් බළධාරීන්ගේ අවධානය යොමුව තිබේ. තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දීය ක්‍රිකට් බලධාරීන් සහ ඕමාන ක්‍රිකට් බලධාරීන් අතර ඩුබායි හී දී සාකච්ඡාවක් ද පවත්වා තිබෙන බවත් වාර්තා වේ.

මෙම තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාව සුදුසුකම් ලබා නැහැ. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැපුවා නිව් ගිනියාව, නැමීබියාව ආදි රටවල් සමග තරගකරමින් තරගාවලියට සුදුසුකම් ලැබිය යුතු වෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළුව සුදුසුකම් ලැබීමේ රටවල් අටක් පළමු වටයේ දී තරග වැදීමට නියමිත අතර, ඉන් කණ්ඩායම් 4ක් පමණක් සුපිරි 12 වටය සදහා සුදුසුකම් ලබනවා.

ඔක්තෝබර් 18-23 අතර කාලයේ දී පළමු වටයේ තරග පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button