ක්‍රීඩකයන් සටන ජය ගනියි – වැටුප් වැඩි කළ නව සංචාර ගිවිසුම අත්සන් කරයි – සාමදාන කර ඇත්තේ විශේෂ නියෝජිතයෙක්

එළඹෙන එංගලන්ත සංචාරය සඳහා ක්‍රිකට් ආයතනය සකස් කළ නව සංචාර ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට ක්‍රීඩකයන් එකඟතාව පළ කර තිබෙනවා.

අද උදෑසන ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රිකට් බලධාරීන් අතර මේ උදෙසා හමුවක් පැවැති අතර එය උණුසුම් ස්වභාවයක් ගත්තා. එහිදී ක්‍රීඩකයන් සංචාර ගිවිසුමත් අත්සන් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළා.

ඒ වාර්ෂික ගිවිසුමට විරෝධය පළ කරමින්.

මේ හේතුවෙන් ක්‍රිකට් බලධාරීන් සහ ක්‍රීඩකයන් සමතයට පත් කිරීමට විශේෂ අමුත්තෙක් ක්‍රීඩකයන් සහ බලධාරීන් හමුවී සාකච්ඡා කළ බව වාර්තා වෙනවා.

ඔහු ක්‍රිකට් බලධාරීන්ගේ සහ ක්‍රීඩකයන්ගේ දෙපාර්ශවයේම ගෞරවය දිනූ ආගමික නායකයෙක්.

මේ අනුව වාර්ෂික ගිවිසුම අත්සන් කිරීමකින් තොරව සංචාරක ගිවිසුම අත්සන් කිරීමටත්, එංගලන්ත සංචාරයට සහභාගී වීමටත් ක්‍රීඩකයන් එකඟතාව පළ කර තිබෙනවා.

මෙම නව සංචාර ගිවිසුමෙන් ක්‍රීඩකයන්ට ගෙවන වැටුප් හා දීමනා වැඩි කර තිබෙන අතර සංචාරය පුරාවට තරු පහේ හෝටල් පහසුකම්, පවුලේ සාමාජිකයන්ට නොමිලයේ ටිකට් පත්, හෝටල් පහසුකම්, සාප්පු සවාරියේ යෙදීමට අදාල දීමනා ආදියද මෙම නව ගිවිසුමට ඇතුලත් කර තිබෙන බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button