තවත් හිටපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් තේරීම් කමිටුවට

ජාතික ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවට තවත් හිටපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු වන හේමන්ත දේවප්‍රිය සහ රන්ජිත් මදුරසිංහ නම් කර තිබේ. මේ අනුව ජාතික ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සාමාජිකයන් සංඛ්‍යාව අටක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

වත්මන් තේරීම් කමිටුවේ සභාපති ලෙස කටයුතු කරන්නේ තවත් හිටපු ක්‍රීඩකයෙකු වන ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහය,

ජාතික තේරීම් කමිටුවේ සෙසු සමාජිකයන් වන්නේ රොමේෂ් කලුවිතාරන, හේමන්ත වික්‍රමරත්න, වරුන වරාගොඩ, එස්.එච්.යූ කර්නයින් සහ තිලකා නිල්මිණී ගුණරත්න ය.

මෙම ජාතික තේරීම් කමිටුව ශ්‍රී ලංකා ජාතික පිරිමි කණ්ඩායමේ සහ කාන්තා කණ්ඩායමේ තේරීම් භාරව කටයුතු කරයි.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button