ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ගෝලීය දැවැන්තයෙක්

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහකයා ලෙසින් ජාත්‍යන්තර මෘදුකාංග සමාගමක් වන IFS සමාගම පත්ව තිබෙන බව වාර්තා වේ.

IFS සමාගම ලොව ප්‍රමුඛතම මෘදුකාංග නිෂ්පාදන සමාගමක් වන අතර භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සහ බෙදාහැරීම, වත්කම් ගොඩනැගීම සහ නඩත්තු කිරීම ආදි ක්ෂේත්‍ර වල ප්‍රමුඛ මෘදුකාංග නිෂ්පාදනකි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමග IFS සමාගම සමගම සමග අත්සන් කළ ගිවිසුමට අනුව 2021 වසරේ ජුනි 08 වැනිදා සිට 27 වැනිදා දක්වා වූ කාලසීමාවේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එංගලන්තයට එරෙහිව ක්‍රීඩා කරනු ලබන විස්සයි 20 ජාත්‍යන්තර තරග 3දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස IFS සමාගම කටයුතු කිරීමට නියමිතය.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button