ක්‍රීඩකයන්ට නැති වරප්‍රසාදයක් ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් පුහුණුකරුවන්ට හිමි වේ

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය එහි දිස්ත්‍රීක්ක සහ පළාත් පුහුණුකරුවන්ගේ කොන්ත්‍රාත්තු තවත් මාස හයක කාලයක් සඳහා දිගු කර තිබේ.

මේ වනවිට ක්‍රිකට් ආයතනය සමග ගිවිසුම්ගත වී දිස්ත්‍රීක්ක පුහුණුකරුවන් 43ක් සහ පළාත් පුහුණුකරුවන් 11ක් සිටින අතර ඔවුන්ගේ කොන්ත්‍රාත් ජුනි මස 15 වෙනිදා කල් ඉකුත් වීමට නියමිතය.

මේ පිලීබඳ අදහස් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිළධාරියෙකු සඳහන් කළේ “මේ සතියේ ඔවුන්ගේ කොන්ත්‍රාත්තු ඉහළ දැමීමට අප තීරණයක් ගත්තා” යනුවෙනි.

කෙසේ වෙතත් මෙතැන් පටන් දිස්ත්‍රීක්ක සහ පළාත් පුහුණුකරුවන්ගේ කුසලතා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂක ටොම් මූඩි සහ ක්‍රිකට් උපදේශන කමිටුවෙන් නීරික්ෂණය කිරීමට නියමිතය. අරවින්ද ද සිල්වා එහි සභාපතීත්වය දරයි.

වසර අවසානයේ මෙම පුහුණුකරුවන්ගේ දක්ෂතා නීරික්ෂණය කර එම නීරීක්ෂණයන් මගින් නව කොන්ත්‍රාත්තු පිරිනැමීමට නියමිත බව වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිළධාරියා සඳහන් කළා.

තවමත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ක්‍රිකට් ආයතනය සමග ගිවිසුම් අත්සන් කර නොමැති පසුබිමක මෙම ගිවිසුම් ලබා දීම විශේෂත්වයකි.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button