“ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වැටී ඇත්තේ දේශපාලනය නිසා” ලොවක් ඉදිරියේ මොන්ටි පනේසාර් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බලධාරීන්ගේ රෙදි ගලවයි!

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව බිඳ වැටීමට ප්‍රධාන හේතුව දේශපාලනය බව හිටපු එංගලන්ත ක්‍රීඩක මොන්ටි පනේසාර් පවසනවා.

පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රීඩක රසල් ආර්නෝල්ඩ් විසින් මෙහෙයවන “චිලිං විත් රසල්” වැඩසටහනට සහභාගී වෙමින් මොන්ටි පනේසාර් මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියා.

එහිදී ඔහු පැවසූවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කලෙක ලොව ඉහළින්ම තිබූ නමුත්, දැන් දේශපාලනය නිසා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව විනාශ වෙමින් පවතින බවයි.

එහිදි මොන්ටි පනේසාර් දැක්වූ අදහස් පහතින්,

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button