ශම්මිගෙන් මෙන්ඩිස් පවුලට සහනයක් – කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ සොහොයුරා ජාතික සංචිතයට එක් කරයි!

තරඟ තහනමකට ලක්ව සිටින ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් උප නායක කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ බාල සොහොයුරා ඔමේෂ් මෙන්ඩිස්ව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අවුරුදු 19 පහළ ජාතික කණ්ඩායම වෙත ඇතුලත් කර තිබේ.

කුසල් මෙන්ඩිස්ට තරග තහනමක් හිමි වීමට තිබියදී ඔහුගේ කොන්ත්‍රාත්තුව අහිමි වන පසුබිමක මෙලෙසට ඔහුගේ සොහොයුරාට ජාතික සංචිතයක ස්ථානයක් හිමි වීම විශේෂත්වයකි.

මින්පෙර තේරූ කිසිඳු දහනමයෙන් පහල සංචිතයක ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩා නොකළ අතර, කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ සිදුවීමෙන් පසු ඔහු මෙලෙසට ජාතික සංචිතයකට ඇතුලත් කිරීම විශේෂත්වයකි.

බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ සාමාජිකයෙක් වූ කුසල් ඉන් ඉවත් වී ශම්මි ද සිල්වාගේ CCC ක්‍රීඩා සමාජයට එක්වුනේ ශම්මි ද සිල්වා සහ මෙන්ඩිස්ගේ පියා සිදු කළ ඉල්ලීමක් හේතුවෙන්.

කුසල් මෙන්ඩිස්, වත්මන් ක්‍රිකට් සභාපති ශම්මි ද සිල්වාගේ කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජයේ ප්‍රධාන ක්‍රිඩකයා සහ නායකයා වන අතර, කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ පියා සහ ශම්මි ද සිල්වා අතර දැඩි මිතුරුකමක් පවතින බවටත් වාර්තා වේ.

මින්පෙර කුසල් මෙන්ඩිස් විසින් අනතුරක් සිදු කළ පුද්ගලයෙක් මිය ගියද ඔහුට එරෙහිව කිසිඳු පියවරක් නොගැනීම විශේෂත්වයක්.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button