නායකත්වයේ වෙනසක් – නව නායකයා දිමුත් ද ? ධනංජය ද ?

අද (4) පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්තය අතර තරගයෙන් පසු වර්තමාන ජාතික කණ්ඩායමේ නායකත්වය වෙනස් කිරීමට සලකා බලමින් තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ වත්මන් නායක කුසල් ජනිත් පෙරේරා විසින් තරගාවලිය පුරා දැක්වූ දුර්වල නායකත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින්. මේ අනුව තෙවන තරගයෙන් පසු නායකත්වය වෙනස් කිරීමට සළකා බැලීමට නියමිතයි.

මේ සඳහා දැනට යෝජනා වී තිබෙන්නේ හිටපු නායක දිමුත් කරුණාරත්න සහ වර්තමාන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙක් වන ධනංජය ද සිල්වායි. කෙසේවෙතත් දිමුත් කරුණාරත්න නායකත්වය දැරූ සමයේ කණ්ඩායමේ විනය ස්ථාවර කිරීමට අපොසහත් වීම නිසා ඇතැම් තේරීම් කමිටු සමාජිකයන් දිමුත් කරුණාරතන්ගේ යෝජනාවට අකමැත්ත පළ කර තිබෙන බවත් වාර්තා වේ.

ධනංජය ද සිල්වා සහ කුසල් ජනිත් පෙරේරා වර්තමාන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන ජ්‍යේෂ්ඨතම ස්ථාවර ක්‍රීඩකයන් වේ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button