“ක්‍රිකට් තුල තියෙන්නෙ අර්බුදයක් නෙමෙයි නිසි සැලැස්මක් නොමැතිකම. “- ඇමති නාමල්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තුල ඇත්තේ අර්බුදයක් නොව නියමිත සැලැස්මක් නොමැති වීම බවත් නමුත් මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කමිටුව මගින් යෝජිත නව දිගුකාලින සැලැස්ම ඔස්සේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් බිහිකර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ජයග්‍රාහී මාවතට ගෙනෙන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

මෙම නවක ක්‍රීඩකයන්ට අත්දැකීම් ලබාගනිමින් සිය දක්ෂතා පෙන්වීමට යම් කාලයක් දිය යුතු බවත් 19න් පහල සංචිතය මේ වනවිට පුහුණුවීම් ආරම්භ කර ඇති අතර ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා ඒ සංචිතයද කැදවීමට නියමිත බවත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදෙමින් ජාත්‍යන්තර තරග අත්දැකීම් ලබාදීමට ද බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු ප්‍රකාශකර තිබෙනවා.

මෙතෙක් කලක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට වෙනත් ජාත්‍යන්තර තරගාවලි සදහා සහභාගීවීමට අවසර නොලැබුණු අතර මෙම නව සැලැස්ම ඔස්සේ ක්‍රීඩකයන්ට එවන් වෙනත් තරගාවලි සදහා සහභාගිවීමට අවසර ලැබෙන බව ද ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කලා.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button