මිකී ආතර්, ග්‍රාන්ට් ෆ්ලවර් එලවා දමන්න යයි – මහානාම, මහේල, අවිශ්ක පුහුණුකරු ධූර වලට!

වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වැටී ඇති තත්ත්වයට වගකිව යුතු පුද්ගලයන් ලෙස හඳුනා ගනිමින් ජාතික කණ්ඩායමේ වර්තමාන ප්‍රධාන පුහුණුකරු මිකී ආතර් සහ පිතිකරණ පුහුණුකරු ග්‍රාන්ට් ෆ්ලවර් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තනතුරු වලින් ඉවත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අවදානය යොමු කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් මිකී ආතර් සහ ග්‍රාන්ට් ෆ්ලවර් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමග අත්සන් කළ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් කාලය තවමත් ඉක්මවා නැති වීම විශේෂත්වයකි.

කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට වැටුප් ගෙවමින් තනතුරු වලින් ඉවත් කිරීමේ හැකියාවක් පවති. මින්පෙර ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධූරය දැරූ චන්දික හතුරුසිංහද ඉවත් කළේ වැටුප් ගෙවමින් ගිවිසුම් කාලය අවසන් වන තුරු තබා ගනිමින්ය.

මේ අනුව හිස්වෙන පුහුණුකාර තනතුරු වලට ප්‍රවීන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් වන මහේල ජයවර්ධන, රොෂාන් මහානාම සහ අවිශ්ක ගුණවර්ධන පත්කිරීමේ සුදානමක් පවතින බවට වාර්තා වෙනවා.

ශ්‍රි ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස රොෂාන් මහානාමත්, දහනමනයෙන් පහළ ජාතික කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකාරීත්වය අවිශ්ක ප්‍රනාන්දුටත්, එහි උපදේශකත්වය මහේල ජයවර්ධනටත් ලබා දීමට සාකච්ඡා වෙමින් පවතින බව වාර්තා වේ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button