දක්ෂතා අනුව ගෙවයි – ඉන්දීය තරගාවලිය ජයගත් කණ්ඩායමට විශාල මුදල් ත්‍යාගයක්

නිමා වූ ඉන්දීය තරග සංචාරයේ විස්සයි විස්ස තරගාවලිය තරග 2-1ක් ලෙස ජය ගත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මූල්‍ය ත්‍යාගයක් පිරිනැමීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබේ.

ක්‍රිකට් විධායක කමිටු රැස්වීමේදී මේ තීරණය ලබා ගෙන ඇත්තේ වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වන දක්ෂතා අනුව ගෙවීමේ ක්‍රමවේදයට අනුවය.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඩොලර් ලක්ෂයක ත්‍යාග මුදලක් ලබා දීමට මෙහිදී තීරණය වී තිබේ. ඩොලර් ලක්ෂයක් යනු ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් කෝටි දෙකක පමණ විශාල මුදලක්.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button