ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් සුපිරි වැඩක් – පැරා ඔලිම්පික් පදක්කම්ලාභීන්ටත් ත්‍යාග

ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පමණක් නොව, සමස්ත ක්‍රීඩාව සහ රටම වැදගත් බව පෙන්වමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ලබා ගත් තීරණයක් කතාබහට ලක්ව තිබේ.

ඒ පැරා ඔලිම්පික් තරගාවලියේ මවුබිමට අභිමානයක් ගෙන එමින් පදක්කම් දිනූ ක්‍රීඩකයන්ට මුදල් ත්‍යාග ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කිරීමය.

මේ අනුව පසුගිය තරගාවලියේ රන් පදක්කමක් දිනූ දිනේෂ් ප්‍රියන්ත හේරත්ට සහ ලෝකඩ පදක්කමක් දිනූ සමිත දුලාන් කොඩිතුවක්කුට මෙලෙසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ත්‍යාග ලබා දීමට නියමිතය.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button