ලෝක කුසලානය උදෙසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ උපදේශකත්වය මහේලට (Breaking News)

ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ සහ U19 කණ්ඩායම් වල උපදේශකයා ලෙස හිටපු නායක මහේල ජයවර්ධන මහතා පත් කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසන්නේ T20 ලෝක කුසලානයේ පළමු වටයේ සිට මහේල කණ්ඩායමේ උපදේශකයා ලෙසින් කටයුතු කරනු ඇති බවයි.

මීට අමතරව මාස පහක කාලයක් උදෙසා U19 කණ්ඩායමද මහේල ජයවර්ධන වෙත භාර කර තිබේ.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button