නාමල් යටතේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දියුණු වූ හේතුව අර්ජුන කියයි!

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ලෝක ශූර නායක සහ හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපති අර්ජුන රණතුංග මහතා වර්තමාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳ අදහස් දක්වනවා.

ඒ පසුගියදා සිය මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමින්.

එහිදි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ක්‍රීඩා ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ යටතේ වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යම් පිබිදීමක් තිබෙන බවයි.

ඒ සඳහා හේතුව ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා විසින් පත් කර තිබෙන ක්‍රිකට් තාක්ෂණික කමිටුව සහ තේරීම් කමිටුව සෘජුව බලපා තිබෙන බවත් ඔහු එහිදි ප්‍රකාශ කළා.

කෙසේ වෙතත් ක්‍රීඩා සමාජ වල ඡන්දයෙන් පත්වූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පාලකයන් විසින් ක්‍රීඩාවේ දියුණුවට කිසිඳු දායකත්වයක් සලසා නැති බවත්, වර්තමානයේ පවතින පිබිදීමට හේතුව මේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කළ කමිටු බවයි අර්ජුන රණතුංග මහතා එහිදි පෙන්වා දුන්නෙ.

වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ක්‍රීඩා ඇමතිවරු, තේරීම් කමිටු, ක්‍රිකට් නායකයන් ඇතුලු තනතුරු පසුගිය කාලය පුරාවටම වෙනස් වූවත්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණ ජය ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලනය හොබවන්නේ එකම දූෂිතයන් පිරිසක් බවත්ය.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button