ලෙජන්ඩ්ස් තරගාවලි සංවිධායකයන්ගෙන් ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමට තවත් අසාධාරණයක්!

රෝඩ් සේෆ්ටි ලෝක තරගාවලිය මේ වනවිට ඉන්දියාවේදි පැවැත්වෙනවා. මෙම තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ හිටපු ක්‍රීඩකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙනුයි.

දෙවන වරට පැවැත්වෙන තරගාවලියට තිලකරත්න ඩිල්ෂාන්ගේ නායකත්වයෙන් යුතු ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරනවා. සනත් ජයසූරිය වැනි හිටපු සුපිරි ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරනවා.

තරගාවලියේ පළමු අදියරත් ක්‍රීඩා කළ ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම එහි අනුශූරතාවය දිනාගත්තා.

එම තරගාවලියේදීත් ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ හිමි විය යුත්තේ ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමට වූවත් තරග සංවිධායකයින් අවසන් මොහොතේ තරග නීති වෙනස් කරමින් ඉන්දීය ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමට ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ ලබා දුන්නා.

මෙවරත් තරගාවලි සංවිධායකයන් තරග නීති වෙනස් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමේ තරග කාලසටහන වෙනස් කර තිබෙනවා.

මේ වනවිට ඉන්දීය හිටපු ක්‍රීඩකයන් සහභාගී වන ලෙජන්ඩ්ස් තරගාවලි කිහිපයක්ම පැවැත්වෙන නිසා ඔවුන්ට සම්පූර්ණ 11 දෙනාම යොදාගෙන ක්‍රීඩා කළ හැකි ලෙසට මෙම තරග කාලසටහන වෙනස් කර තිබේ.

එමෙන්ම පළමු වටයේ ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම සහ ඉන්දීය ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වීමට තිබූ තරගයත් නව කාල සටහන අනුව අහෝසි කර තිබේ/

ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම මේ වනවිට සහභාගී වූ තරග දෙකම ජය ගෙන ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පෙරමුණේ පසුවෙයි. නව කාලසටහනට අනුව ඔවුන් සහභාගී වන තෙවන තරගය අද (18) දකුණු අප්‍රිකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම සමග පැවැත්වේ.

ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමේ සංශෝධිත නව කාලසටහන පහතින්,

Sri Lanka vs South Africa -18th September 2022 -15.30 hrs – Indore

Sri Lanka vs New Zealand – 24th September 2022 – 19.30 hrs – Dehradu

Sri Lanka vs Bangladesh – 27th September 2022 – 15.30 hrs – Raipur

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button