“ආසියා කුසලානය දින්නේ මම නිසා, මම නැත්නම් භානුකත් නෑ” ජෙරම් ප්‍රනාන්දු පාදිලිවරයා කියූ කතාව! (VIDEO)

ජෙරම් ප්‍රනාන්දු පාදිලිවරයා යනු මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආගන්තුක චරිතයක් නොවේ.

මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් බොහෝ දෙනෙකුගේ අධ්‍යාත්මික සහ ආගමික නායකයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ ජෙරම් ප්‍රනාන්දු පාදිලිවරයායි.

ඔහු වෙනම ආගමික නිකායක් පවත්වාගෙන යන අතර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් රැසක් එම නිකායට බැදී සිටිනවා.

ඒ අතර කුමාර් සංගක්කාරගේ සිට භානුක රාජපක්ෂ දක්වා විශාල ක්‍රීඩකයන් පිරිසක් සිටිනවා.

ආසියානු කුසලාන ජයග්‍රහණයෙන් පසුව ජෙරම් ප්‍රනාන්දු විශේෂ ආගමික සැසියක් සංවිධානය කර තිබෙනවා.

එම සැසියට භානුක රාජපක්ෂත් සහභාගී වී සිටියා.

එහිදී ජෙරම් ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කළේ ශ්‍රී ලංකාව ආසියානු කුසලානය ජයග්‍රහණය කළේ තමන් නිසා බවයි.

එම අවස්තාවේ වීඩියෝව පහතින්,

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button