ජාතික කණ්ඩායමට විශේෂ ශාරිරික යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයක් අද – ෆේල් වුනොත් ලෝක කුසලාන වරම් නෑ!

එළඹෙන T20 ලෝක කුසලානය උදෙසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණුවීම් ඊයේ (20) ඇරඹුනා.

මෙහිදි දැන් කණ්ඩායමට අනිවාර්ය කර තිබෙන ශාරීරික යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය අද (21) පැවැත්වීමට නියමිතයි.

මේ සඳහා ලෝක කුසලාන සංචිතයේ ක්‍රීඩකයන් මෙන්ම සියලූම ජාතික ක්‍රීඩකයන් සහභාගී විය යුතුයි.

ලෝක කුසලාන සංචිතයට එක්වීමට නම් මෙම ශාරීරික යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය ජය ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි.

පසුගිය සමයේ සිට මෙරට ක්‍රීඩකයන්ට ශාරීරික යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය හඳුන්වා දී, අනිවාර්ය කළ අතර එන්පසු ක්‍රීඩකයන් ආබාධයට ලක්වීමේ ප්‍රවනතාවය අඩු වූනා.

එමෙන්ම නිමා වූ ආසියානු කුසලානයේ හොදම පන්දු රැකීම පැවැති කණ්ඩායම වූයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වූ අතර, ඒ සඳහාත් මෙම ශාරීරික යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ පිටුවහලක් වූ බව කියවුනා.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button