ලෝක කුසලානය උදෙසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජර්සි රැසක් – යෝජනා වූ ජර්සි එකතුව මෙන්න! (PHOTOS)

එළඹෙන T20 ලෝක කුසලානය උදෙසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නිල ජර්සිය තවමත් එළිදක්වා නැහැ.

ඉන්දියාව, පාකිස්තානය ඇතුලු බොහෝ රටවල් මේ වෙද්දි ලෝක කුසලානය උදෙසා වන සිය නිල ජර්සිය එළිදක්වා තිබෙනවා.

මේ අතර ක්‍රිකට් රසිකයන් විසින් විවිධ ජර්සි සැලසුම් කරමින් සමාජජාලා මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කරමින් සිටිනවා.

වාර්තා වන අන්දමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය එම ජර්සි සංකල්පද සළකා බලමින් සිටින බව වාර්තා වෙනවා.

මෙවරත් MAS ASIA LINE ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන ජර්සිය නිෂ්පාදනය කිරීමට නියමිතයි.

එලෙසට සමාජජාලා වෙත නිකුත් කෙරුනු සංකල්ප ජර්සි කිහිපයක් පහතින්,

ඉන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වඩාත්ම ගැලපෙන ජර්සිය යැයි ඔබ සිතන්නේ කුමක්ද ?

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button