ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ බලපෑමක් නිසා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අයි.සී.සී තහනමක් ? (EXCLUSIVE)

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මෙරට ජනප්‍රියම සහ බලවත්ම ක්‍රීඩාවයි. මෙරට ධනවත්ම ක්‍රීඩාවත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වනවා.

එම නිසාම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දෙස බොහෝ දෙනා නෙත් හෙලා සිටීම පුදුමයක් නොවේ.

මෙරට ක්‍රීඩාව පිළිබඳව කිසිදු අත්දැකීමක් හෝ පරිචයක් නොමැතිව ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා බවට පත්වූ රොෂාන් රණසිංහත් එලෙස කටයුතු කරන බවට වාර්තා වේ.

වර්තමාන ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා, අර්ජුන රණතුංග සමග එක්වී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය යටතට ගැනීමට කටයුතු සුදානම් කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට යොමු කරන විශේෂ පනතක් මගින් මෙලෙසට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය යටතට ගැනීමට සැලසුම් කර තිබේ.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ මෙම උත්සාහයට ප්‍රධාන හේතුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සතු විශාල මුදල් සම්භාරය බවත් සැළකේ. පසුගිය මාස තුනට පමණක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5ක් මෙරට විවිධ ක්ෂේත්‍ර වලට පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ක්‍රීඩා නීතිය යටතේ ක්‍රීඩා ආයතනයක් ලෙස ලියාපදිංචි කර ඇති අතර ICC නීති අනුව සෑම රටකම ක්‍රිකට් ආයතන, එරට ආණ්ඩුවෙන් සහ රාජ්‍ය ආයතන වලින් මිදී කටයුතු කළ යුතුයි.

යම්කිසි හෙයකින් ස්වාධීන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය යටතට ගතහොත් මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ICC තහනමක් වැටීමේ සැකයක්.

ICC ය සිය සාමාජික රටවල ක්‍රීඩා දෙස දැඩිව නීර්ක්ෂණය කරන අතර ඔවුන් දේශපාලන බලපෑම් දැඩිව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා.

එම නිසා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහගේ මෙම උත්සාහය පරාජය කිරීම මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන සෑම ක්‍රිකට් රසිකයෙකුගේම වගකීමක් වෙනවා.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button