අපේ කොල්ලන්ට රටට ඩොලර් ගේන්න අවස්තාවක් – T20 ලෝක කුසලානයේ මුදල් බෙදෙන්නේ මෙහෙමයි!

එළඹෙන T20 ලෝක කුසලානයේ ජයග්‍රාහකයන්ට සහ සෙසු කණ්ඩායම් වලට පිරිනැමීමට නියමිත ත්‍යාග මුදල් සම්බන්ධයෙන් අයි.සී.සීය අද(30) නිවේදනය කළා.

ඒ අනුව ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.6 ක මුදලක් හිමි වනවා. එය ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් කෝටි 56 ක පමණ අගයක්.

අනුශූරතාවය දිනා ගන්නා කණ්ඩායමට එම ත්‍යාග මුදලින් අඩක් එනම් ඩොලර් 800,000ක් හිමිවෙනවා. එය ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් කෝටි 28ක් පමණ වෙනවා.

තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබා පරාජයට පත් වන කණ්ඩායම් දෙක සදහා ඩොලර් 400,000 බැගින් (රුපියල් කෝටි 14 ක් පමණ) ලබා දීමට නියමිතයි.

සුපිරි 12 වටයෙන් ඉවත් වීමට සිදු වන කණ්ඩායම් 8 සදහා ඩොලර් 70,000 ක මුදලක් බැගින් පිරිනැමෙනවා. එය රුපියල් කෝටි 2.4ක පමණ මුදලක්.

සුපිරි 12 වටයේදී කණ්ඩායමක් ජය ගන්නා එක් තරගයක් සදහා ඩොලර් 40,000 බැගින් (රුපියල් කෝටි 1.4 ක් පමණ) පිරිනමන බවත් අයි.සී.සීය නිවේදනය කරනවා.

සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ වටය යටතේ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළුව කණ්ඩායම් 8 ක් තරග කිරිමට නියමිතව තිබෙනවා. එම වටයේ එක් ජයග්‍රහනයක් වෙනුවෙන්ද කණ්ඩායමකට ඩොලර් 40,000 ක් බැගින් හිමිවෙනවා.

පළමු වටයෙන්ම තරගාවලියෙන් ඉවත් වීමට සිදු වන කණ්ඩායම් 4 සදහාද ඩොලර් 40,000 බැගින් පිරිනැමෙනවා.

මෙම ලෝක කුසලානයේ දී සමස්තයක් ලෙස ඩොලර් මිලියන 5.6 ක මුදලක් අයි.සී.සීය විසින් කණ්ඩායම් වෙත පිරිනැමීමට නියමිතව තිබෙනවා.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button