තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් පිට පිට දෙවරක් ලෙජන්ඩ්ස් තරගාවලි වීරයා සම්මාන දිනයි!

රෝඩ් සේෆ්ටි ලෝක ශූරතාවලියේ අවසන් මහා තරගය ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම සහ ඉන්දීය ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම අතර ඊයේ පැවැත්වුනා.

එම තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම පරදා ඉන්දීය ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම තරගාවලිය ජය ගත්තා.

ලෙජන්ඩ්ස් තරගාවලිය පැවැත්වුනේ දෙවන වරට වන අතර, පළමු තරගාවලියේත් ඉන්දීය කණ්ඩායම ශූරතාවය දිනා ගනිද්දි ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම අනුශූරතාවයෙන් සෑහීමකට පත්වුනා.

මෙවර තරගාවලියේ වීරයා සම්මානය දිනා ගත්තේ ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමේ නායක තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් විසින්.

ප්‍රථම ලෙජන්ඩ්ස් තරගාවලියේත් ඔහු තරගයේ වීරයා සමානය දිනා ගැනීම විශේෂත්වයක්.

අවසන් මහා තරගයේ වීරයා සම්මානය දිනා ගත්තේ එම තරගයේ ශතකකයක් ලබා ගත් නාමන් ඕජා විසින්.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button