ජාතික තේරීම් කමිටුවට සනත් ජයසූරිය පත් කරයි – ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වෙනසක් ?

ජාතික තේරීම් කමිටුවේ නව සාමාජිකයෙක් ලෙස හිටපු ක්‍රීඩක සනත් ජයසූරිය පත් කෙරුනා.

ඒ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහගේ අතින්. මින්පෙර ඔහු අර්ජුන රණතුංගත් ජාතික ක්‍රීඩා සභාවට පත් කෙරුනා.

ජාතික තේරීම් කමිටුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පමණක් නොව සෑම ක්‍රීඩාවකම තේරීම් සම්බන්ධයෙන් බලය ලත් ආයතනයයි.

එහිදි අදහස් දැක්වූ සනත් ජයසූරිය ප්‍රකාශ කළේ තමන් ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන බවයි.

විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ තේරීම් දෙස සනත් ජයසූරිය වඩා අවදානය යොමු කිරීමට නියමිතයි.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button