ක්‍රීඩකයින් සියල්ල හෝටලයෙන් එළවා දමයි – නිළධාරීන් සමඟ උණුසුම් තත්ත්වයක්

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් නවාතැන් ගෙන සිටින හෝටලයේදී එංගලන්ත සංචාරය සදහා යෑමට සිටින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් හා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉහළ නිලධාරින් අතර පැවති සාකච්ඡාවක් අතරතුර උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇතිව තිබෙනවා.

සංචාරක කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් නොකරන ක්‍රීඩකයින්ට එම ස්ථානයෙන් ඉවත් වන ලෙස ක්‍රිකට් ප්‍රධානීන් මෙහිදි දන්වා ඇති අතර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් ඒ අනුව එම ස්ථානයෙන් පිටව ගොස් තිබෙනවා.

තොරතුරු වාර්තා වන්නේ සංචාරක කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් නොකළ අයට හෝටල් පරිශ්‍රයෙන් ඉවත් වන ලෙසද දන්වා ඇති බවයි.

මෙම සිදුවීම පිළිබඳ වැඩි විස්තර ලද සැණින් Cricket Glory ඔස්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්න.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button