දිනේෂ් චන්දිමාල් ටෙස්ට් අංකය මාරු කළ හේතුව!

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ ප්‍රවීන ක්‍රීඩක දිනේෂ් චන්දිමාල් සිය ටෙස්ට් නිල ඇඳුමේ අංකය 36 සිට 56 දක්වා මාරු කර තිබේ.

මේ සඳහා හේතුව පසුගියදා පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී දිනේෂ් චන්දිමාල් ප්‍රකාශ කළා.

දිනේෂ් චන්දිමාල් ප්‍රථමයෙන්ම ක්‍රීඩා කළේ ටෙස්ට් අංක 17 වන අතර ඉන්පසුව ඔහු එය 36 දක්වා වෙනස් කළා. පසුව ඔහු ටෙස්ට් අංක 56 අංකයෙන් ක්‍රීඩා කරනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් දිනේෂ් චන්දිමාල් දැක්වූ අදහස් පහතින්,

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button