ශ්‍රී ලංකාවට ආවේ ඉන්දීය දෙවන පෙළ කණ්ඩායමක් නෙමෙයි – ක්‍රිකට් ආයතනය

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් සංචාරය සදහා පැමිණියේ දෙවන පෙළ ඉන්දීය කණ්ඩායමක් නොවන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කරනවා.

ඊයේ හිටපු ක්‍රිකට් නායක සහ හිටපු ක්‍රිකට් සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අර්ජුන රණතුංග මහතාද ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට ඉන්දීය දෙවන පෙල කණ්ඩායමක් පැමින ඇති බවත් ඒ පිළිබඳ තමා ඉතා කනස්සල්ලෙන් පසුවම බවත් මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රකාශ කලා.

ක්‍රිකට් ආයතනය නිකුත් කල එම විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනය..

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button